"Verwacht niet van de Sint dat hij je schoorsteen veegt."

Onderhoud centrale verwarming: 3 gouden regels...

Veilig

Je vermindert het risico op CO-vergiftiging: bij een toestel met een slechte verbranding of een slecht werkende schouw kan er CO vrijkomen.Je vermindert het risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel roetaanslag of verstoppingen heeft een slechte afvoer van de verbrandingslucht, waardoor brand kan ontstaan.

Milieuvriendelijk

Je toestel stoot minder schadelijke stoffen af zoals fijn stof. Je verminderd ook de CO2-uitstoot omdat je minder brandstof verbuikt.

Zuinig

Je vermindert je verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt , heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder brandstof.Je vermijdt grote herstellingskosten: een slecht onderhouden toestel moet sneller hersteld of vervangen worden.

Denk eraan: een jaarlijks onderhoud van je c.v. is wettelijk verplicht voor zowel particulieren als bedrijven.

                              Voor de reiniging

                           Na de reiniging

"Wist je dat... een goed onderhouden c.v. verbruikt 10 à 15 procent minder. Wat neerkomt op een besparing tussen de 200* a 300* euro op een gemiddeld verbuik van 2500 liters" (*0,80€c p.l)