"Verwacht niet van de Sint dat hij je schoorsteen veegt."

Waarom uw schoorsteen vegen?

Risico op CO-vergiftiging vermijden

Koolmonoxide (CO) is een geurloos kleurloos dodelijk gas.
 Wanneer een schoorsteen verstopt door aanslag van onvolledige verbranding, vogelnesten, stenen, bladeren enz. dan is er te weinig of geen 'trek'. Verbrandingsgassen kunnen dan terugslaan in de kamer waardoor gevaar voor CO-vergiftiging ontstaat.

Schoorsteenbrand voorkomen

Bij het stoken van hout, olie of kolen ontstaan onverbrande deeltjes die zich hechten aan de wand van het rookkanaal. Deze vormen een teerachtige zeer brandbare laag, creosoot genoemd. Deze laag vliegt in brand bij een temperatuur van ongeveer 500°C wat al snel wordt bereikt tijdens het stoken. Zo ontstaat een gevaarlijke schoorsteenbrand.

Voorwaarde bij uw brandverzekering

Heeft u een brandverzekering, kijk deze na. Meestal bent u slechts verzekerd bij schouwbrand indien u kan aantonen dat de schoorsteen geveegd werd.

Wanneer uw schoorsteen vegen?

Centrale verwarming met mazout

Jaarlijks is wettelijk verplicht.

 Kachels met kolen, mazout, hout of pellets

Jaarlijks omwille van de roetafzetting.

Gastoestel

Bij voorkeur 2-jaarlijks. Vogelnesten, stenen of bladeren in de schoorsteen kunnen de trek verminderen.

" Wist je dat... je als huurder verplicht bent je schoorsteen te laten vegen en de toestellen te laten onderhouden."